Pirmā tikšanās tiešsaistes latviešu valodas sarunu klubā

Šī gada 11. maijā notika latviešu valodas kluba pirmā tikšanās, pirmās dalībnieku sarunas. Videosarunās kopā ar valodas apguvējiem aktīvi iesaistījās ne tikai skolotāja: viņai palīdzēja brīvprātīgā palīdze Līna, tulkotāja no Ukrainas. Līna latviešu valodu apguvusi, tulkojot Jāņa Akuratera, Māras Zālītes un Noras Ikstenas literāros darbus, bet tagad ar lielāko prieku valodas apguvē palīdz citiem.

Iepazīsimies ar dažiem latviešu valodas sarunu kluba dalībniekiem.

Continue reading