Mācāmies valodu attālināti

Latviešu valodas aģentūra (LVA) sākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01) īstenošanu. Ņemot vērā, ka sakarā ar Covid 19 vīrusa izplatību Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija un līdz ar to atceltas arī visas klātienes mācības, Latviešu valodas aģentūra aicina trešo valstu pilsoņus pieteikties latviešu valodas un integrācijas kursiem, kas notiks attālināti!

Informācija un pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv. Continue reading

Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū

Latviešu valodas aģentūra (LVA) sākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01) īstenošanu un aicina trešo valstu pilsoņus piedalīties projektā plānotajos pasākumos.

  • Latviešu valodas apguves kursi

Šie kursi plānoti latviešu valodas apguvei no A1 līdz B2 prasmes līmenim, un tie sāksies 2020. gada martā un aprīlī. Nodarbības notiks 10‒15 cilvēku grupās, kursu apjoms ‒ 120 mācību stundu, kursu noslēgumā būs iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi un saņemt valsts valodas prasmes apliecību.

  • Latviešu valodas sarunu klubiņi

Trešo valstu pilsoņi, kuri vēlas pilnveidot latviešu valodas runātprasmi, tiek aicināti piedalīties interaktīvajos latviešu valodas sarunu klubos, kas notiks paralēli latviešu valodas apguves kursiem. Valodas klubos aicināti piedalīties gan latviešu valodas kursu apmeklētāji, gan arī tie, kuri pašlaik kursus neapmeklē. Laipni aicināti arī vietējie iedzīvotāji, kuri vēlas palīdzēt jauniebraukušajiem apgūt latviešu valodu.

  • Integrācijas kursi

Papildus valodas apguvei projektā būs iespēja noklausīties kursu par integrācijai nozīmīgiem jautājumiem: par aktuāliem sociālajiem, sabiedriski politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras procesiem Latvijā. Integrācijas kursos tiks izmantotas inovatīvas un interaktīvas mācību metodes, tostarp lomu spēles, diskusijas u. tml. Integrācijas kursos varēs piedalīties ne tikai latviešu valodas apguves kursu apmeklētāji, bet arī citi trešo valstu pilsoņi, tāpat aicināti iesaistīties mērķgrupas pārstāvju tuvākie radinieki un vietējie iedzīvotāji. Continue reading

(EN) Latvian language learning in order to promote third country natioanals’ inclusion in the job market 2