<< VISI RAKSTI

Vācijas skolas pieredze imigrantu integrācijā

Skola atrodas Oldenburgas apkaimē, kur dzīvo daudz imigrantu.

Mācību iestāde te dibināta 2010. gadā, ņemot vērā esošo etnisko situāciju un domājot par imigrantiem, kuri Vācijā varētu iebraukt tuvākajā laikā.

Skolā pašlaik apmēram 30% skolēnu ir patvēruma meklētāju un bēgļu bērni.

Skolā tika izveidotas divas speciālās klases vācu valodas apguvei, jo vācu valoda tiek uzskatīta par pamatu bērnu integrācijai mācību procesā.

Ar bērniem un jauniešiem strādā arī imigrantu izcelsmes skolotāji (9 no 140), kas palīdz iedzīvoties, iekļauties vietējā sabiedrībā.

Skolēniem tiek nodrošināta dabiska mācību vide, mācību procesā pedagogi koncentrējas uz skolēnu talantiem un dotībām, nevis uz to, lai primāri novērstu nepilnības viņu zināšanās un prasmēs.

Skolas darbības centrā ir vairāki principi.

  1. Mērķtiecīga valodu apguve

Tiek izmantota metodika, kas izstrādāta Oldenburgas Universitātē. Mācības tiek balstītas praktiskā darbībā (piemēram, veidojot papīra figūras u.tml.), paralēli tam skolēni mācās vācu valodu. Mācību procesā ietverta elektronisku runas ierīču izmantošana, kas ļauj skolēniem, kuri vēl neprot lasīt, sekot līdzi mācību procesam.

Ieskatam fotoattēls no mājturības stundas, kuras laikā skolēni valodu apguva, gan paši darbojoties, gan pildot speciālus mācību uzdevumus, gan izmantojot ierīci, kas ļauj noklausīties tekstus.

Ieskatam fotoattēls no mājturības stundas, kuras laikā skolēni valodu apguva, gan paši darbojoties, gan pildot speciālus mācību uzdevumus, gan izmantojot ierīci, kas ļauj noklausīties tekstus.

  1. Remontdarbnīca kafejnīca (Repair Cafe)

Skolā ir izveidota velosipēdu remontdarbnīca, kurā lielākoties darbojas skolēni, un tas iedrošina apgūto izmantot praksē. Remontdarbnīca atrodas vietējās kopienas centrā, kas savukārt sekmē skolēnu sadarbību ar apkārtējiem. Arī vecāka gadagājuma cilvēki iesaistās remontdarbnīcas aktivitātēs, tādējādi sadarbojas un kopīgi mācās dažādu paaudžu iedzīvotāji.

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

projekta „Uzņemošās pilsētas” komandai

par iespēju iepazīt Oldenburgas skolas pieredzi

darbā ar imigrantiem

 

LVA metodiķe Ērika Pičukāne

Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda

projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu

iekļaušanos darba tirgū” (Nr. PMIF/6/2016/1/03) vadītāja

Comments are closed.