Projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” nodarbības sākušas 8 jaunas grupas (Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī un Liepājā).

Šajos valodas apguves kursos mācās trešo valstu pilsoņi no Pakistānas, Ķīnas, Moldāvijas, Indijas, Krievijas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, Turcijas, Bangladešas, Vjetnamas un citām valstīm. Kursu apmeklētāju mērķis ir apgūt latviešu valodu A1, A2 vai B1 valodas prasmes līmenī.

Vēlam veiksmi skolotājiem un valodas apguvējiem!

Šis ir Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014–2020. gada

plānošanas perioda projekts (Nr. PMIF/6/2016/1/03), kas tiek īstenots no 2016. gada 15. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

ES logo

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764