<< VISI RAKSTI

Mācāmies paši un mācām citus

Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā Latviešu valodas apguve, lai Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” šī gada augustā mācības beigušas 8 trešo valstu pilsoņu grupas Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

Pašlaik lielākā daļa latviešu valodas apguves kursu beigušo plāno kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi. No 60 latviešu valodas kursu beidzējiem 2017. gada pavasarī veiksmīgi valodas prasmes eksāmenu jau nokārtojuši 56 pretendenti (A un B valodas prasmes līmenī).

Latviešu valodas aģentūras organizētos kursus ir apmeklējuši cilvēki no Vjetnamas, Indijas, Pakistānas, Ķīnas, Krievijas, Baltkrievijas, Irākas, Moldovas, Ukrainas, Brazīlijas, Kazahstānas, Kirgizstānas un citām pasaules valstīm.

Latviešu valodas aģentūra ir pateicīga skolotājām par ieguldīto darbu – Dacei, Kaivai, Maijai, Jolantai, Intai, Rutai, Irēnai, Inetai, Lolitai, Ingai.

Kursu laikā bija iespēja iepazīties un tikties dažādu profesiju pārstāvjiem un radošiem cilvēkiem ‒ mākslinieku no Vjetnamas, zinātnieku un fotogrāfu no Pakistānas, inženieri no Irākas, ārstu no Ķīnas un Sīrijas, žurnālisti no Ukrainas, tulkotājām no Krievijas un Kazahstānas, juristu no Krievijas u. c.

Projekts ir ļāvis kursu apmeklētājiem un pedagogiem iepazīt vienam otru, bagātināt savu kultūras pieredzi, palīdzējis izkopt iecietību un sapratni.

Būsim kopā ar latviešu valodu latviešu valodā!

Informācijai:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

Šis ir Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts (Nr. PMIF/6/2016/1/03), kas tiek īstenots no 2016. gada 15. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.