Mācāmies paši un mācām citus

Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā Latviešu valodas apguve, lai Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” šī gada augustā mācības beigušas 8 trešo valstu pilsoņu grupas Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

Pašlaik lielākā daļa latviešu valodas apguves kursu beigušo plāno kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi. No 60 latviešu valodas kursu beidzējiem 2017. gada pavasarī veiksmīgi valodas prasmes eksāmenu jau nokārtojuši 56 pretendenti (A un B valodas prasmes līmenī).

Latviešu valodas aģentūras organizētos kursus ir apmeklējuši cilvēki no Vjetnamas, Indijas, Pakistānas, Ķīnas, Krievijas, Baltkrievijas, Irākas, Moldovas, Ukrainas, Brazīlijas, Kazahstānas, Kirgizstānas un citām pasaules valstīm. Continue reading