Sagatavoti visu valodas prasmes līmeņu diagnosticējošie darbi

Esam sagatavojuši lielisku palīgu latviešu valodas skolotājiem, kuri māca pieaugušos, – diagnosticējošos darbus visiem valodas prasmes līmeņiem. Šos darbus var izmantot, lai pārbaudītu  valodas apguvēju sasniegto valodas prasmes līmeni, kā arī pirms valodas apguvēju došanās uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Vairāk par prasībām katram valodas prasmes līmenim atradīsiet Latviešu valodas aģentūras izdotajā A. Šalmes un I. Auziņas grāmatā „Latviešu valodas prasmes līmeņi: pamatlīmenis  A1, A2, vidējais līmenis B1, B2.” (LVA, 2016) un „Latviešu valodas prasmes līmeņi:  augstākais līmenis C1, C2. Vadlīnijas.” (LVA, 2016).

Diagnosticējošie darbi A1 līmenim: A1_diagnostika_2017_1 un A2 līmenim: A2_diagnostika_2017_1.

Diagnosticējošie darbi B1 līmenim: B1_diagnostika_2017_1 un B2 līmenim: B2_diagnostika_2017_1.

Diagnosticējošie darbi C1 līmenim: C1_diagnostika_2017_1 un C2 līmenim: C2_diagnostika_2017_1.

Diagnosticējošie darbi sagatavoti, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū”.

Papildu informācijai: Ērika Pičukāne erika.picukane@valoda.lv

Tālrunis: 67350764