Latviešu valodas skolotājas Daces pieredze darbā ar pieaugušajiem

Cik skaista un bagāta savā kultūru dažādībā ir pasaule!

Jelgavas grupā latviešu valodu mācās un to iemīl 20 cilvēki no Ķīnas, Kurdistānas, Vjetnamas, Turcijas, Ukrainas un Krievijas. Es mīlu šos cilvēkus latviski! Labi (bet ne vienmēr pašiem kursu apmeklētājiem viegli) ir tas, ka vasaras mēnešos uz nodarbībām līdzi nāk arī bērni, kuri mācās latviešu skolās un nodarbībās ir skolotāja palīgi. Bērni atzīst, ka grupā mācības notiek aizraujoši, jautri un interesanti! Latviešu valoda mīļi un rotaļīgi ieskauj ikvienu tās apguvēju. Grupai ir kopīgi joki, piedzīvojumi un plāni: kā svinēt Līgo, dzimšanas dienas un vārda dienas.  Nu re, emocionāli piepildīta ikdiena!

Esam gandarīti, ka realizējam Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū”, palīdzot cilvēkiem iemīlēt un apgūt latviešu valodu.

Papildu informācijai: Ērika Pičukāne erika.picukane@valoda.lv

Tālrunis: 67350764