Pirmo latviešu valodas kursu dalībnieki jau beiguši mācības

10 mācību grupu dalībnieki (trešo valstu pilsoņi) Rīgā un citās Latvijas pilsētās ir pabeiguši latviešu valodas kursa apguvi. Šos kursus Latviešu valodas aģentūra organizēja, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū”.

Mācību kursa laikā izglītojamie iepazina arī Latvijas kultūru, tradīcijas un Latvijas ģeogrāfiju. Pateicoties skolotāju prasmei un pašu ieinteresētībai, kursu apmeklētāji vēlas turpināt iesākto un pilnveidot savas valodas prasmes.

Ceram, ka arī nākamo mācību grupu dalībnieki būs tikpat aktīvi un ieinteresēti latviešu valodas apguvē.

Būsim kopā ‒ ar latviešu valodu latviešu valodā!

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe).

Tālr.: 67350764

 

ES logo

Šis ir Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda

2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts (Nr. PMIF/6/2016/1/03), kas tiek īstenots no 2016. gada 15. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.