Mācoties latviešu valodu, apgūst tradīcijas

2016. gada novembrī sākās Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū (Nr. PMIF/6/2016/1/03).

Pašlaik turpinās nodarbības dažādos Latvijas novados. Interesantas un radošas mācību stundas notiek Liepājā, kur strādā skolotāja Irēna un Dace. Pedagogi ne tikai palīdz kursu dalībniekiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenam š. g. aprīlī, bet arī iepazīstina valodas apguvējus ar Latvijas tradīcijām un paražām. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas mācību darba formas un paņēmieni.

Paldies skolotājām par radošumu un ieinteresētību!

ES logo