Informācijas centrs imigrantiem

Bezmaksas konsultācijas un atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem, piemēram, uzturēšanās atļaujas, vīzas, īres tiesības, nodarbinātība, ģimenes apvienošana, mantojumu jautājumi u.c., Jūs
variet saņemt “Informācijas centrā imigrantiem” pie profesionāliem juristiem pa tālr. +371 25565098, +371 28612120, kā arī apmeklējot mājaslapu www.integration.lv.

 

Latviešu valodas prasme – sekmīgai trešo valstu pilsoņu līdzdalībai darba tirgū

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” mērķis ir nodrošināt kursus trešo valstu pilsoņiem latviešu valodas apguvei izglītības un darba tirgus vajadzībām. Projekta izpildes laikā (26 mēnešos) Latviešu valodas aģentūra plānojusi 120 stundu intensīvu mācību kursus 500 trešo valstu valstspiederīgajiem dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Ludzā.

Latviešu valodas aģentūra aicina trešo valstu pilsoņus pieteikties latviešu valodas kursiem, rakstot uz pa e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv. Nodarbības grupām sāksies janvārī, maijā un septembrī, vietu skaits ierobežots. Jūsu pieteikumus gaidīsim līdz 2017.gada 5.janvārim. Rakstot uz e-pastu norādīt: kur grib mācīties, kādas ir priekšzināšanas, valodas prasmes līmenis, no kuras valsts un kad ir ieradies Latvijā. Kursantiem būs iespēja bez maksas kārtos valsts valodas pārbaudes eksāmenu.

Šis ir Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts (Nr. PMIF/6/2016/1/03), kas tiek īstenots no 2016. gada 15. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

Projekta kopējās izmaksas: 237 713,97 eiro.

ES logo

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.) projekts „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” (Nr. LVA/PMIF/2016/2)

Latviešu valodas aģentūra 2016. gada februārī sākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” (Nr. LVA/PMIF/2016/2)  īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt sākotnējo latviešu valodas apguvi patvēruma meklētājiem.

Projekta laikā tiek organizēti 120 stundu valodas kursi patvēruma meklētājiem.

Projekta norises laiks: 2016. gada 1. februāris — 2017. gada 31. decembris.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 251 230
Finansējuma avots:

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (pārvietošanas programma)

Precīzāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

29590097