<< VISI RAKSTI

Projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana beigu posmā

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1) īstenošanu.

Projekta mērķis bija pilnveidot pedagogu un citu skolā strādājošo speciālistu, vecāku un skolēnu starpkultūru dialoga prasmes, tā sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību.

Projektā tika izstrādāti 8 informatīvi izglītojoši videomateriāli trešo valstu valstspiederīgo vecākiem un pedagogiem un organizēti 6 semināri Rīgā un Latvijas reģionos.

Videomateriāli sniedz aktuālu informāciju trešo valstu valstspiederīgo vecākiem, tie izmantojami arī kā metodisks materiāls pedagogu darba vajadzībām vai kā vizuāls pielikums mācību stundās. Videomateriālu izstrādē piedalījušies trešo valstu valstspiederīgie, kas ļāvis tiešā veidā noskaidrot mērķgrupas vajadzības un sniegt atbildes uz aktuāliem jautājumiem. Videomateriāli vecākus informē par skolēnu uzņemšanu Latvijas skolās, trešo valstu valstspiederīgo adaptācijas problēmām un to risinājumiem, kā arī ļauj iepazīt skolotāju darbu multikulturālās klasēs. Skolēniem, kas ieradušies Latvijā, izstrādāti 3 informatīvie materiāli, kuri sniedz atbildes uz jautājumiem, kā kļūt par lasītāju bibliotēkā un ko tur var atrast, kas ir Rūdolfs Blaumanis un „Velniņi” un kas – Sprīdītis.

Semināros klātesošie tika informēti par trešo valstu valstpiederīgajiem Latvijā, sniegts arī vispusīgs ieskats pasaules migrācijas norisēs. Ar radošu darba formu un metožu palīdzību tika pilnveidotas skolotāju zināšanas par migrācijas jautājumiem, sekmēta pozitīvas attieksmes veidošanās integrācijas jautājumos. Praktiskajās nodarbībās pedagogi iepazinās ar projektā izstrādātajiem materiāliem un piedalījās diskusijās, kuru galvenais temats bija labās prakses piemēri darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs. Visi projektā izstrādātie materiāli ir pieejami www.sazinastilts.lv.

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.