<< VISI RAKSTI

Ir jābūt nepārtrauktam dialogam

Latviešu valodas aģentūra, realizējot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), ir izstrādājusi 8 informatīvi izglītojošus videomateriālus, kā arī iepazīstinājusi ar tiem vecākus un pedagogus 6 organizētajos semināros Latvijas reģionos.
Semināros klātesošie tika informēti par trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā, tika sniegts arī vispusīgs ieskats pasaules migrācijas norisēs. Ar radošu darba formu un metožu palīdzību tika pilnveidotas skolotāju zināšanas par migrācijas procesiem, sekmēta pozitīvas attieksmes veidošanās integrācijas jautājumos. Praktiskajās nodarbībās pedagogi iepazinās ar projektā izstrādātajiem materiāliem un piedalījās diskusijās, kuru galvenais temats bija labās prakses piemēri darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.
Visos notikušajos semināros izskanēja nozīmīgs secinājums: „Ir nemitīgi jānotiek dialogam – sabiedrībā, skolā, ģimenē. Nav pieļaujama situācija, ka par pasaulē tik būtiskām norisēm Latvijā tiek runāts tikai politisko diskusiju līmenī. Trešo valstsu valstspiederīgo integrācija Latvijā ir ikdiena, nevis skaitļi dokumentos. Iecietība jeb tolerance – tas vispirms ir darbs katram pašam ar sevi. Mēs dzīvojam viens otram kaimiņos, mums ir jāveido dialogs dzīvē.”
Materiāli pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.