<< VISI RAKSTI

Notiks semināri pedagogiem un vecākiem

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), ir izstrādājusi 8 videomateriālus, kas izmantojami gan trešo valstu valstspiederīgo vecāku informēšanai, gan metodiskos nolūkos pedagogu pieredzes paplašināšanai. Videomateriāli var tikt izmantoti arī kā vizuāls pielikums mācību stundās.

Lai iepazīstinātu pedagogus ar izstrādātajiem informatīvi metodiskajiem videomateriāliem, Latviešu valodas aģentūra organizēs 5 seminārus dažādos Latvijas reģionos. Tiekoties ar pedagogiem un informējot par projektā paveikto, tiks modelētas mācību situācijas – mācību stunda, saruna ar vecākiem, vecāku sapulce –, piedāvājot metodiskos paņēmienus, kā praktiski darboties ar izstrādātajiem videomateriāliem. Atsevišķa tikšanās plānota ar trešo valstu valstspiederīgo vecākiem Rīgā.

Materiāli pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.