<< VISI RAKSTI

Eiropas Valodu portfelis – Tava valodas apguves dienasgrāmata un pašnovērtēšanas dokuments

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2), ar interaktīviem uzdevumiem papildina 2013. gadā izstrādāto un www.sazinastilts.lv publicēto Eiropas Valodu portfeli trešo valstu valstspiederīgajiem. Līdz šim piedāvāto uzdevumu kopā A1, A2, B1, B2 valodas prasmes līmeņiem tiks iekļauti arī uzdevumi, kas paredzēti C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguvei un noteikšanai.

Eiropas Valodu portfelis (EVP) ir dokuments, kurā valodas apguvējs atspoguļo savus sasniegumus valodu apguvē, tā parādot gan valodas apguves procesu, gan iegūtos mācību rezultātus. EVP tiek sekmīgi lietots daudzās Eiropas valstīs.

Ikvienam EVP ir trīs daļas: Valodu pase, kurā EVP īpašnieks norāda savu dzimto valodu vai valodas, ieraksta ziņas par citu valodu, kuras ir apgūtas skolā vai ārpus tās, prasmi, un atzīmē šo valodu prasmes līmeni; Valodu biogrāfija, kurā EVP īpašnieks nosaka savus mācību mērķus, atspoguļo mācību procesu un novērtē sasniegtos rezultātus; Dosjē, kurā EVP īpašnieks ievieto iegūto diplomu, apliecību u.tml. dokumentu kopijas, sakrāj savus labākos darbus, kas apliecina attiecīgo valodu prasmi.

Projektā izstrādātie klausīšanās un lasīšanas uzdevumi palīdz latviešu valodas apguvējam pašam izvērtēt savu valodas prasmi atbilstoši definētajiem kritērijiem, kā arī pārliecināties par savu zināšanu atbilsmi noteiktam valodas prasmes līmenim. Visus izstrādātos uzdevumus var pildīt gan pedagoga vadībā, gan individuāli.

Jaunie materiāli būs pieejami www.sazinastilts.lv.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.