Notiks semināri pedagogiem un vecākiem

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), ir izstrādājusi 8 videomateriālus, kas izmantojami gan trešo valstu valstspiederīgo vecāku informēšanai, gan metodiskos nolūkos pedagogu pieredzes paplašināšanai. Videomateriāli var tikt izmantoti arī kā vizuāls pielikums mācību stundās.

Lai iepazīstinātu pedagogus ar izstrādātajiem informatīvi metodiskajiem videomateriāliem, Latviešu valodas aģentūra organizēs 5 seminārus dažādos Latvijas reģionos. Tiekoties ar pedagogiem un informējot par projektā paveikto, tiks modelētas mācību situācijas – mācību stunda, saruna ar vecākiem, vecāku sapulce –, piedāvājot metodiskos paņēmienus, kā praktiski darboties ar izstrādātajiem videomateriāliem. Atsevišķa tikšanās plānota ar trešo valstu valstspiederīgo vecākiem Rīgā.

Materiāli pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Noslēgusies erudīcijas konkursa 4. kārta

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”, š. g. janvārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām.

Mums bija patiess prieks par dalībnieku izdomu un māksliniecisko pieeju, veidojot latviešu lugu fragmentu uzvedumus 4. kārtā. Liels paldies visiem jaunajiem aktieriem, Sprīdīšiem, Maijām un Paijām!

Esam novērtējuši visu komandu darbu četrās konkursa kārtās un aicinām labākās komandas uz noslēguma pasākumu un apbalvošanu, kas notiks Rīgā 22. maijā. Par pasākuma norizes laiku un vietu informēsim pavisam drīz!

Sirsnīgi pateicamies visām komandām, kas piedalījušās komandu erudīcijas pārbaudē! Pateicamies skolotājiem, kuri rosinājuši skolēnus dalībai konkursā un atbalstījuši viņus! Vēlam veiksmi eksāmenos, izziņas prieku un skaistu pavasari!

Noslēguma pasākumā 22. maijā Rīgā tiekas 12 labākās komandas:
W-Unit no Indras vidusskolas
Zinātkārie no Taurupes pamatskolas
Cesvainieši no Cesvaines vidusskolas
Jautrie zinīši no Rīgas 15. vidusskolas
Vitamīns no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
Latgales skudras, Pūcītes un Callidus no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas
Pūcīte un Jautrie erudīti no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
Jautrībnieces no Daugavpils 17. vidusskolas
Sapņu komanda no Bauskas pilsētas pamatskolas

Gaidīsim Jūs un Jūsu skolotājus!

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).

Kad mazā talka pieaug…

… tā kļūst liela. Un ir Lielā Talka. Tāda, kas aptver visu Latviju un skar ikviena apzinīga talkotāja sirdi. Tāda, kas Latviju padara skaistāku, tīrāku, mazliet patīkamāku ikdienas gaitām.

Taču – jo lielāka talka, jo vairāk ir bijis nekārtības citās gada dienās, kad piemēslots, kad cilvēki nevīžīgi izturējušies pret savu apkārtni, cita darbu un dabu. Katru dienu mums ir ļauts izvēlēties, cik lielai izaugt mazajai talkai pavasarī. Katru pavasari mēs redzam, cik ziemā esam bijuši vienaldzīgi, domādami, ka sniegs jau tāpat noslēps atkritumus un gan jau pavasarī talkotāji savāks. Paviršajiem palīdz arī vējš un putni, „iezīmējot” teritorijas, kur vērts talkot, ar svaigiem piesārņojošajiem materiāliem.

Šogad Lielā Talka notiek 25.aprīlī, kā parasti – sestdienā. Reklāmās masu medijos uz talku aicina pazīstami cilvēki, piemēram, Ģirts Ķesteris un Ralfs Eilands. Gada dzejnieka Raiņa tēls aicina „balsot zaļi”. Ir vērts arī ikdienā izvēlēties līdzcilvēkiem un dabai draudzīgāku attieksmi un Lielās Talkas dienā priecāties, ka darba apjoms ir neliels un vairāk laika paliek saziņai ar kaimiņiem, kolēģiem, draugiem. Paliek vairāk laika svētkiem, jo tīrā vidē priecāties ir vieglāk. Vai tad ne?

Vairāk informācijas par Lielo Talku: www.talkas.lv.

Citādu viedokli par talku ikviena apziņā var lasīt šeit: http://nra.lv/viedokli/elita-veidemane/139188-kad-talkas-paliks-nevajadzigas.htm