Erudīcijas spēles 3. kārtas jautājumi skolēnu komandām

Trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolu jauniešu komandu erudīcijas konkursa 3. kārtas jautājumus var lejupielādēt šeit.

Lūdzu, atsūtiet 3. kārtas jautājumu atbildes uz e-pastu  kertu.kibermane@valoda.lv līdz 2. aprīlim.

7. aprīlī mājaslapā tiks paziņotas erudītākās komandas – 4. kārtas dalībnieki.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 67201682 vai rakstiet uz e-pasta adresi: kertu.kibermane@valoda.lv.

Vēlam veiksmi un radošu garu!

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).

Noslēgusies erudīcijas konkursa 2. kārta

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”, š. g. janvārī izsludināja erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Paldies visiem dalībniekiem par radošu darbu erudīcijas konkursa 2. kārtā.

3. kārtā cīņu turpinās 39 komandas:

Sapņu komanda no Bauskas pilsētas pamatskolas, Cesvainieši no Cesvaines vidusskolas, Daugavpils drosminieki no Daugavpils 10. vidusskolas, Daugavpilieši no Daugavpils 11. pamatskolas, Jautrībnieces no Daugavpils 17. vidusskola, Āraišu piecīši no Drabešu internātpamatskolas, Ememdemsi no Gaigalavas struktūrvienība Rikavas pamatskolas, Gudrās Indras pūces un W-Unit no Indras vidusskolas, Prātnieki no Jelgavas 2. pamatskolas, EVRIK un Teicamnieki no J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas, Jautrie erudīti, K.E.V.D.I., Krāslaviņa, Nuts, Pūcīte, Sigma un Vitamīns no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Start! no Mārsnēnu pamatskolas, Olainieši no Olaines 2. vidusskolas, Callidus, Delfīni, EDP, Latgales skudras, Mārītes, Prāta Vētra, Pūcītes, TRIO + 2, Tropiskie dimanti, Varavīksne, Viens par visiem, visi par vienu!, Viszinīši un Zvaigžņu Putekļi no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Jautrie zinīši no Rīgas 15. vidusskolas, REVS GUDRINIEKI no Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas, Zinātkārie no Taurupes pamatskolas, Spīdošās zvaigznes no Verēmu pamatskolas un Neiderlandse no Zaķumuižas pamatskolas.

Konkursa 3. kārtas jautājumi tiks publicēti mājaslapā ceturtdien, 19. martā.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Līguma Nr. IF/2013/1.a./2).

Nelāgais vaļasprieks pavasarī

Pavasaros kokos pulcējas putni, pagalmos kaķi un… darbavietās uz īpašu izsaukumu – ugunsdzēsēji. Katru dienu tiek ziņots skaitlis, cik ugunsgrēki dzēsti. Latvieši ķērušies pie nodarbes, kuru ar humoru jau dēvē par „latviešu nacionālo sporta veidu”. Neprātīgie latvieši DEDZINA KŪLU.

Līdz marta vidum Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šogad reģistrējis jau vairāk nekā 260 kūlas degšanas gadījumus un gatavojas pamatīgam darbam nedēļas nogalēs, kamēr lietus neatvēsinās neprāšu ieceres atbrīvoties no pērnās zāles ar uguns, nevis savlaicīgas nopļaušanas palīdzību.

Kaut arī par kūlas dedzināšanu tiek piemērots sods, tas zemes apsaimniekotājus neattur. Reti kurš dedzinātājs ir gatavs uzņemties atbildību par postu, ko šī rīcība nodara:
• rada paaugstinātu ugunsbīstamību apkārt esošajam dabas un cilvēka īpašumam;
• nogalina sīko radību un citus dabas daudzveidības pārstāvjus;
• samazina augsnes auglības potenciālu, tostarp, skābinot augsni, palielinot potenciāli kaitīgo vielu koncentrāciju, kas viegli var nokļūt pārtikas produktos un dzeramajā ūdenī;
• iznīcina biomasu un organisko mēslojumu, kas veidojas no kompostētām augu atliekām;
• u.c.

Sabiedrībā daudz tiek diskutēts par kūlas dedzināšanu kā vēsturisku un arī mūsdienās nepieciešamu pasākumu, piemēram, ainavas atjaunošanā, ja tā norit kontrolēti. Taču jāatceras, ka kūlas dedzināšana pārāk viegli var pārvērsties nekontrolējamā un grūti dzēšamā ugunsnelaimē, kas iznīcina visu, kas tai nāk ceļā, uz ilgu laiku. Tāpēc ir vērts padomāt, pirms uzšķilt liesmu.

VUGD mājas lapā pieejama informācija par kūlas ugunsgrēku tiesisko regulējumu un padomi drošībai: http://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/4068-par-kulas-ugunsgrekiem

Par pasaules pieredzi kūlas dedzināšanā var lasīt, piemēram, šeit: http://www.varaklani.lv/7422