<< VISI RAKSTI

Aicinām pieteikties dalībai trešo valstu valstspiederīgo skolēnu, vecāku un skolotāju seminārā nometnē

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2).

Arī šoreiz Latviešu valodas aģentūra turpina iesākto tradīciju un skolēnu pavasara brīvdienās organizē semināru nometni „Esi draugs!”, aicinot no š. g. 16. līdz 20.martam apgūt latviešu valodu ikdienas situācijās, piedalīties dažādās radošās aktivitātēs: spēlēs, folkloras nodarbībās, diskusijās un pārgājienā. Kopīgi darbojoties, veidojas izpratne par citu tautu kultūru, tradīcijām, vērtībām, tiek sekmēta trešo valstu valstspiederīgo integrācija Latvijā. Seminārā nometnē atsevišķas nodarbības tiks organizētas skolēniem un vecākiem, kā arī pedagogiem, kas ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem.

Aicinām pieteikt dalībai skolēnus, sūtot e-pastu uz erika.picukane@valoda.lv . Vietu skaits ir ierobežots, priekšroka tiks dota skolēniem, kuri nesen iebraukuši Latvijā. Pieteikumā lūdzu norādīt skolēna vārdu, uzvārdu, valsti un vecumu.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.