<< VISI RAKSTI

Kas ir Sprīdītis?

Latviešu valodas aģentūra, realizējot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), izstrādā trīs mācību videomateriālus trešo valstu valstspiederīgo skolēniem latviešu bērnu literatūras iepazīšanai. Šo materiālu tapšanā iesaistīti paši trešo valstu valstspiederīgie skolēni, kuri aktīvi piedalās gan materiāla scenārija, gan tekstu izveidē, apgūstot un nostiprinot latviešu valodas prasmes un papildinot savas zināšanas par latviešu kultūru, literatūru.

Skolēni darbojas arī kā žurnālisti, intervējot citus un noskaidrojot sev interesējošus jautājumus. Kā atzīst skolēni: „Skolā sākumā bija ļoti grūti. Jālasa gari teksti, bet mācāmies vēl tikai alfabētu. Tāpēc bija bail, un nepavisam nepatika lasīt. Daudz palīdzēja skolotāja, skatījāmies multfilmas, lai saprastu, par ko tiek stāstīts. Bet tagad jau jūtamies kā skolotāji un varam palīdzēt citiem! Gribam lasīt arvien vairāk, lai izlasīto pastāstītu pārējiem!”

Videomateriālos skolēni tiksies ar Sprīdīti, ciemosies pie Velniņiem un draiskosies kopā ar viņiem, kā arī dosies uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru, lai uzzinātu, kuras ir populārākās bērnu grāmatas, kā kļūt par bibliotēkas lasītāju un kādus pakalpojumus vēl piedāvā Latvijas bibliotēkas.

Projekts „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.