<< VISI RAKSTI

Mērķis – ne tikai sniegt zināšanas, bet arī skaidrot!

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot dažādus projektus, regulāri organizē latviešu valodas mācību kursus trešo valstu valstspiederīgajiem, izstrādā mācību materiālus valodas apguvei, sniedz metodisko atbalstu un piedāvā dažādus materiālus pedagogiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Kā to liecina darbā iegūtā pieredze un trešo valstu valstspiederīgo skaita dinamika, pieaug mērķgrupas apjoms un paplašinās tās dažādība. Līdz ar to kļūst aktuāli jauni valodas apguves aspekti un citi sabiedrības integrācijas jautājumi. Tas arī nosaka nepieciešamību pēc jauna veida materiāliem.

1. Informatīvi skaidrojoši, viegli uztverami un saprotami, publiski pieejami izziņas materiāli vecākiem, lai sekmētu trešo valstu valstspiederīgo bērnu integrāciju Latvijas skolās.

2. Metodiskie materiāli priekšmetu skolotājiem, lai mazinātu trešo valstu valstspiederīgo nepietiekamas valodas prasmes (t. s. valodas barjeras) negatīvo ietekmi mācību procesā.

3. Saistoši materiāli trešo valstu valstspiederīgo bērniem, kas ļautu iepazīt latviešu kultūru ar bērnu literatūras varoņu starpniecību (tā šai mērķauditorijai ir tuva un saprotama pasaule).

Pašlaik, realizējot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1), tiek veidoti jauni skaidrojoši materiāli par Latvijas izglītības sistēmu trešo valstu valstspiederīgo vecākiem, tiek sniegts metodisks atbalsts dažādu priekšmetu skolotājiem, kas mācību procesā var palīdzēt skolēniem apgūt un pilnveidot valodas prasmes, trešo valstu valstspiederīgo bērni tiks rosināti iepazīt latviešu literatūras varoņus – Sprīdīti, Billi, Maiju un Paiju u.c.

Izstrādātie materiāli 2015. gada maijā būs bez maksas elektroniski pieejami www.valoda.lv un www.sazinastilts.lv.

Projekts „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.