<< VISI RAKSTI

Pedagogi tiek sagatavoti valodas apguves kursu vadīšanai trešo valstu valstspiederīgajiem

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2). Viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm ir valodas apguves un integrācijas kursu (120 stundu apjomā) organizēšana. Kursos plānots iesaistīt vismaz 150 trešo valstu valstspiederīgo, kopā veidojot septiņas mācību grupas Daugavpilī, Ventspilī, Līvānos, Rēzeknē un Rīgā.

Lai kursi noritētu veiksmīgi, to īstenošanā iesaistīti profesionāli un pieredzējuši latviešu valodas pedagogi. Latviešu valodas aģentūra šiem pedagogiem organizē profesionālās pilnveides seminārus (30.12.2014., 7.01.2015. un 15.01.2015.), piedāvājot metodisko atbalstu un informāciju par jaunākajiem latviešu valodas apguves materiāliem, kas izstrādāti līdz šim īstenotajos projektos un ir izmantojami darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Latviešu valodas aģentūras metodiķi sniegs atbalstu pedagogiem visā projekta norises laikā, kā arī rosinās pedagogus dalīties pieredzē, iepazīstinot kolēģus ar labas prakses piemēriem. Šāds savstarpēja atbalsta mehānisms sekmē pedagogu darba kvalitāti un mūsdienīgu valodas apguves pieeju izmantošanu latviešu valodas apguvē pieaugušajiem.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.