Sākta projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana

(LV) Sākta projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošana