<< VISI RAKSTI

Sākta projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1) īstenošanu.
Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu, citu skolas speciālistu, vecāku un skolēnu starpkultūru dialoga prasmes, tā sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Informācijas ieguvei un praktiskās darbības vajadzībām tiks izstrādāti un izmantoti brīvi pieejami videomateriāli.

Projektā tiks izveidotas 8 videofilmas: 2 filmas vecākiem par Latvijas izglītības sistēmu, 3 filmas skolotājiem par darbu ar tekstu dažādos mācību priekšmetos, 3 filmas trešo valstu valstspiederīgo skolēniem par latviešu literatūru un daiļdarbu tēliem, kā arī literatūrā ietvertajiem simboliem. Lai aprobētu šos materiālus, kā arī rosinātu tos izmantot mācību procesā izglītības iestādēs, tiks organizēti 5 izglītojoši semināri par mācību palīglīdzekļu izmantošanas iespējām. Uz semināriem tiks aicināti izglītības iestāžu darbinieki, tai skaitā arī skolas personāls, kurš, veicot darba pienākumus, kontaktējas ar trešo valstu valstspiederīgo bērniem un vecākiem. Rīgā tiks organizēts seminārs trešo valstu valstspiederīgo vecākiem, lai iepazīstinātu viņus ar Latvijas izglītības sistēmu, valsts valodas apguves iespējām un pieejamajiem mācību resursiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 5. decembris–2015. gada 30. jūnijs.

Projekts „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.