<< VISI RAKSTI

Beidzas projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošanu.
Projekts ļāva turpināt un izvērst plašāk līdz šim Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētajos projektos veiksmīgi iesākto, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu, sistēmisku atbalstu trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā.
Projekta laikā tika organizēts erudīcijas konkurss skolēniem, izstrādāti valodas un kultūrvēstures apguves materiāli, kā arī organizēti kursi latviešu valodas apguvei un sekmīgai sabiedrības integrācijai.
Šogad skolēnu erudīcijas konkursā piedalījās divdesmit komandas, kas veica gan radošus, gan izzinošus uzdevumus 5 kārtās. Konkursa finālā iekļuva 6 labākās komandas: „Ekomāni” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija), „Mītavieši” (Jelgavas 2. pamatskola), „Sakta” (privātā vidusskola „Klasika”), „Pasaules pētnieki” (Rīgas 15. vidusskola), „Sklandrauši” (privātā vidusskola „Klasika”) un „Ašie poļi” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija).
Turpinot elektronisko latviešu valodas apguves materiālu, kas valodas apguvējiem brīvi pieejami portālā www.sazinastilts.lv, izveidi, tapusi:

  1. interaktīva frāžu vārdnīca (krievu, angļu, vācu un franču valodā);
  2. Valodu portfelis B1 un B2 valodas prasmes līmenim, kas papildināts ar pašpārbaudes uzdevumiem;
  3. lasīšanas teksti ar interaktīviem uzdevumiem B1 un B2 valodas prasmes līmenim;
  4. videomateriāli par latviešu tradīcijām un intervijas, kas papildinātas ar metodisko pielikumu un interaktīviem uzdevumiem;
  5. informatīvs buklets par Latviešu valodas aģentūras izstrādātajiem elektroniskajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem.

Visi izstrādātie materiāli ir pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Projekta laikā tika organizēti arī 120 stundu valodas un integrācijas kursi Rīgā, Rēzeknē, Līvānos, Daugavpilī un 120 stundu kursi naturalizācijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei Rīgā. Valodas apguves un integrācijas kursus sekmīgi noklausījušies 96 dalībnieki, naturalizācijas vajadzībām organizētos kursus – 27 dalībnieki.

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Comments are closed.