Beidzies ikgadējais skolēnu erudīcijas konkurss

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas projektus, jau otro gadu aicina dažādu tautību jauniešus kopā piedalīties erudīcijas konkursā, kas tiek organizēts trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Konkursa mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, radoši pilnveidojot latviešu valodas prasmi, papildinot zināšanas par Latviju un pasauli, izkopjot sadarbības prasmes un sajūtoties piederīgiem Latvijai.

 Šogad konkursā piedalījās divdesmit komandas, kas veica gan radošus, gan izzinošus uzdevumus 5 kārtās. Konkursa finālā iekļuva 6 labākās komandas: „Ekomāni” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija); „Mītavieši” (Jelgavas 2. pamatskola); „Sakta” (privātā vidusskola „Klasika”); „Pasaules pētnieki” (Rīgas 15. vidusskola); „Sklandrauši” (privātā vidusskola „Klasika”); „Ašie poļi” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija). astotais_maijs_projekts_05

Kā atzina paši finālisti – dalība konkursā ne tikai rosinājusi vairāk izzināt Latviju un Latvijas novadu vēsturi, noskaidrot daudz jauna par latviešu valodu, iepazīt pasaules valstu kultūru, bet arī stiprinājusi draudzību ar trešo valstu valstspiederīgajiem klasesbiedriem, iepazīstot tos ārpus skolas aktivitātēm un darbojoties komandā.

Konkursā izstrādātie skolēnu radošie materiāli apskatāmi mājaslapas www.sazinastilts.lv sadaļas „Konkurss” apakšsadaļā „Skaistākās vietas Latvijā”.

Fotogrāfijas.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Brīnumainā nakts tuvojas!

Agrākos laikos bagāti cilvēki, kuri tuvos un tālos ceļojumos bija iegādājušies vai atraduši interesantus priekšmetus, iekārtoja „brīnumu istabas”, kurās izvietoja, viņuprāt, savādos atradumus un izrādīja arī citiem. Mūsdienās šīs „brīnumu istabas” mēs saucam par muzejiem, un tos iekārto ne vien turīgi ļaudis, bet arī valsts un pašvaldību iestādes, taču muzeju galvenie uzdevumi – pārsteigt, izglītot un iedvesmot – nav mainījušies. Ne velti vārds „muzejs” cēlies no sengrieķu vārda mouseion, kas nozīmē ’mūzu templis’.
Lai piesaistītu plašāku uzmanību modernajiem „mūzu tempļiem” un apliecinātu, ka mūsdienās muzejs nav tikai mantu glabātuve, bet spēj piedāvāt patiesu līdzpārdzīvojumu un iedvesmot, pirms deviņiem gadiem Francijā aizsākās kāda aizraujoša tradīcija, kas nu jau kļuvusi populāra visā Eiropā – muzeju nakts. Tā ir nakts, kurā muzeji aicina apskatīt izstādes un organizē dažādus interesantus un izglītojošus pasākumus līdz pat pirmajiem saules stariem. Ik gadu tiek izraudzīts īpašs muzeju nakts motīvs: iepriekšējos gados tā bija zilā jūra un zaļais mežs, bet šogad Latvijas muzejus rotās sarkanais dzintars – noslēdzošais elements Raiņa dzejolī „Senatne” iemūžinātajā trīskrāsu saules kodā „Dies saulīte atkal trīskrāsaina: Drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana”.
Muzeju nakts Latvijā un citur Eiropā notiks sestdien, 17. maijā.

Piedalies!

Sveiciens svētkos!

4. maijā Latvijā atzīmējām dienu, kad pirms 24 gadiem, pieņemot deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, atdzima Latvijas valsts un spēkā stājās 1922. gadā pieņemtais valsts pamatlikums — Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija bija vēsturiski nozīmīgs dokuments, kurā par prettiesisku tika atzīta PSRS un Vācijas 1939. gada 23. augusta vienošanās (Molotova-Ribentropa pakts) un no tās izrietošā PSRS militārā agresija – Latvijas okupācija 1940. gada 17. jūnijā. Var teikt, ka 1990. gadā – pēc piecdesmit apspiestības gadiem – Latvijas tautai tika dota iespēja demokrātiskai attīstībai. Lai gan šajos 24 gados ir gājis dažādi, nenoliedzami sasniegts ir daudz: šogad aprit jau desmitais gads, kopš esam pievienojušies NATO – militārai aliansei, kas apvieno vairākas Eiropas un Ziemeļamerikas valstis, kā arī Eiropas Savienībai, kas sniedz mums iespēju brīvi ceļot, dzīvot un darboties 28 valstīs.
Par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, kā arī Eiropas dienai šonedēļ visā Latvijā notiks daudz un dažādi pasākumi – izstādes, koncerti, parādes. Ja būsit šajās dienās Rīgā, atcerieties, ka šogad Rīga ir arī Eiropas kultūras galvaspilsēta un Esplanādē (blakus domīgajam Raiņa piemineklim) uzslieta kultūras vasarnīca, kurā var gan pasēdēt un palasīt kādu grāmatu, gan mīties ar velotrenažieri, klausoties kādu labu muzikālu priekšnesumu.

Dažādo pasākumu virpulī neaizmirstiet, ka brīvība nav dāvana, tā ir atbildība, tādēļ mums katram ik dienas jārūpējas, lai Latvija būtu skaista, bagāta un mūžam brīva!