(LV) Pilsēta – tie esam mēs

(LV) Latviešu valodas aģentūras pārstāvji piedalās Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konferencē „Integrētā pieeja pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”

(LV) Izveidoti videomateriāli pedagogiem darbam multikulturālā vidē