<< VISI RAKSTI

Latviešu valodas aģentūras pārstāvji piedalās Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konferencē „Integrētā pieeja pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”

Š.g. 21.maijā pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Izglītības pārvaldes Pirmsskolu nodaļas uzaicinājuma LVA pārstāvji – Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja Inita Vītola un Izglītības daļas metodiķe Liene Valdmane – piedalījās Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konferencē „Integrētā pieeja pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”, nolasot referātu „Latviešu valodas aģentūras pētījumi un atbalsts pirmsskolas izglītības pedagogiem”.
Klātesošie tika iepazīstināti ar pētījuma „Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskā situācija un sagatavotība bilingvālās izglītības īstenošanai” (pēc LVA pasūtījuma izstrādājis nodibinājums Baltic Institute of Social Sciences pilnu pētījuma tekstu sk. http://valoda.lv/downloadDoc_934/mid_509) rezultātiem, kā arī ar LVA nodrošināto atbalstu latviešu valodas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu vecākiem, pirmsskolas izglītības pedagogiem.

Comments are closed.