<< VISI RAKSTI

Izveidoti videomateriāli pedagogiem darbam multikulturālā vidē

Latviešu valodas aģentūra Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektā „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē” izveidojusi 10 videolekcijas, kas ir izmantojamas kā metodisks materiāls pedagogiem un citiem interesentiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem un šo skolēnu ģimenēm.
Videolekcijās pedagogi raksturo trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesu skolas vidē, apzinot gan organizatoriskos, gan pedagoģiskos izaicinājumus un ieguvumus. Divas videolekcijas iepazīstina ar trešo valstu valstspiederīgo bērnu vecāku un dažāda vecuma bērnu pieredzi un saņemto atbalstu, ierodoties Latvijā no Sīrijas, Afganistānas, Ukrainas, Krievijas un citām valstīm, kā arī problēmām, ar kurām viņiem nācies saskarties.

6 videolekcijās savukārt atspoguļots mācību process pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, un piedāvātas dažādas valodas apguves metodes un paņēmieni latviešu valodas apguvei multikulturālās grupās un klasēs.

Š. g. maijā un jūnijā Ludzā, Valmierā, Liepājā, Rīgā un Jelgavā tiek organizēti semināri par starpkultūru jautājumiem, iepazīstinot pedagogus ar izveidotajiem videomateriāliem. Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Comments are closed.