<< VISI RAKSTI

Beidzies ikgadējais skolēnu erudīcijas konkurss

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas projektus, jau otro gadu aicina dažādu tautību jauniešus kopā piedalīties erudīcijas konkursā, kas tiek organizēts trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām. Konkursa mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, radoši pilnveidojot latviešu valodas prasmi, papildinot zināšanas par Latviju un pasauli, izkopjot sadarbības prasmes un sajūtoties piederīgiem Latvijai.

 Šogad konkursā piedalījās divdesmit komandas, kas veica gan radošus, gan izzinošus uzdevumus 5 kārtās. Konkursa finālā iekļuva 6 labākās komandas: „Ekomāni” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija); „Mītavieši” (Jelgavas 2. pamatskola); „Sakta” (privātā vidusskola „Klasika”); „Pasaules pētnieki” (Rīgas 15. vidusskola); „Sklandrauši” (privātā vidusskola „Klasika”); „Ašie poļi” (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija). astotais_maijs_projekts_05

Kā atzina paši finālisti – dalība konkursā ne tikai rosinājusi vairāk izzināt Latviju un Latvijas novadu vēsturi, noskaidrot daudz jauna par latviešu valodu, iepazīt pasaules valstu kultūru, bet arī stiprinājusi draudzību ar trešo valstu valstspiederīgajiem klasesbiedriem, iepazīstot tos ārpus skolas aktivitātēm un darbojoties komandā.

Konkursā izstrādātie skolēnu radošie materiāli apskatāmi mājaslapas www.sazinastilts.lv sadaļas „Konkurss” apakšsadaļā „Skaistākās vietas Latvijā”.

Fotogrāfijas.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.