Pilsēta – tie esam mēs

Vai tā ir koka arhitektūra ar iegrebtām māju aizsargzīmēm, vai jūgendstila dzīvojamās ēkas, ko raksturo bagātīgi dekorēti portāli un ziedu rakstiem rotātas fasādes, vai arī mežonīgs pilsētas parks – pilsētvide ir liecība par tās iedzīvotāju gaumi, dzīvesveidu, saskarsmes kultūru un ideāliem dažādos laikos.

Ko mūsdienu Latvijas pilsētas stāstīs par mums – tās iedzīvotājiem – nākamajām paaudzēm? Vērojot stiklotās biroju ēkas, viņi varētu secināt, ka esam bijuši ļoti aizņemti, bet gana ziņkārīgi, lai sekotu līdzi notiekošajam ārā. Saskaitot visas mazās bodītes, veikalus un lielos iepirkšanās centrus, viņi droši vien domās, ka esam bijuši turīgi vai izšķērdīgi, bet katrā ziņā – ļoti izvēlīgi. Kā puzles gabaliņus liekot kopā nodrupušos sienu gleznojumus vai grafiti, iespējams, viņi nospriedīs, ka 21. gadsimta pilsētnieki labprāt dzīvojuši krāsām bagātā telpā. Bet vai šie pieņēmumi vienmēr būs patiesi?

Tieši pirms pāris nedēļām Rīgā notika ielu mākslas festivāls, kura mērķis bija runāt par ielu mākslas vietu pilsētā un rast kompromisu starp māksliniekiem, pašvaldību pārstāvjiem un pašiem iedzīvotājiem. Protams, runa bija nevis par neskaidriem švīkājumiem uz māju sienām, bet gan kvalitatīviem sienu gleznojumiem. Festivāla „Blank Canvas: art-ground, play-ground, crime-ground” laikā daudzas pelēkas sienas kļuvušas par mākslas darbiem, kuros redzamas gan ģeometriskas figūras, gan kosmonauti un pat milzu žurkas. Kur tos atrast, var uzzināt nodibinājuma „Rīga 2014” mājaslapā. Bet kā šie mākslas darbi raksturo šodienas sabiedrību, tas jāizvērtē katram pašam.

Latviešu valodas aģentūras pārstāvji piedalās Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konferencē „Integrētā pieeja pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”

Š.g. 21.maijā pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Izglītības pārvaldes Pirmsskolu nodaļas uzaicinājuma LVA pārstāvji – Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja Inita Vītola un Izglītības daļas metodiķe Liene Valdmane – piedalījās Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konferencē „Integrētā pieeja pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”, nolasot referātu „Latviešu valodas aģentūras pētījumi un atbalsts pirmsskolas izglītības pedagogiem”.
Klātesošie tika iepazīstināti ar pētījuma „Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskā situācija un sagatavotība bilingvālās izglītības īstenošanai” (pēc LVA pasūtījuma izstrādājis nodibinājums Baltic Institute of Social Sciences pilnu pētījuma tekstu sk. http://valoda.lv/downloadDoc_934/mid_509) rezultātiem, kā arī ar LVA nodrošināto atbalstu latviešu valodas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu vecākiem, pirmsskolas izglītības pedagogiem.

Izveidoti videomateriāli pedagogiem darbam multikulturālā vidē

Latviešu valodas aģentūra Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektā „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē” izveidojusi 10 videolekcijas, kas ir izmantojamas kā metodisks materiāls pedagogiem un citiem interesentiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem un šo skolēnu ģimenēm.
Videolekcijās pedagogi raksturo trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesu skolas vidē, apzinot gan organizatoriskos, gan pedagoģiskos izaicinājumus un ieguvumus. Divas videolekcijas iepazīstina ar trešo valstu valstspiederīgo bērnu vecāku un dažāda vecuma bērnu pieredzi un saņemto atbalstu, ierodoties Latvijā no Sīrijas, Afganistānas, Ukrainas, Krievijas un citām valstīm, kā arī problēmām, ar kurām viņiem nācies saskarties.

6 videolekcijās savukārt atspoguļots mācību process pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, un piedāvātas dažādas valodas apguves metodes un paņēmieni latviešu valodas apguvei multikulturālās grupās un klasēs.

Š. g. maijā un jūnijā Ludzā, Valmierā, Liepājā, Rīgā un Jelgavā tiek organizēti semināri par starpkultūru jautājumiem, iepazīstinot pedagogus ar izveidotajiem videomateriāliem. Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”.

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097