<< VISI RAKSTI

Top video mācību materiāli pedagogiem darbam multikulturālā vidē

Latviešu valodas aģentūra Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektā „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē” izstrādā 10 video lekcijas, kas būs izmantojamas kā metodisks mācību un izziņas materiāls pedagogiem un citiem interesentiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem un šo skolēnu ģimenēm.
Veidojot video lekcijas, noskaidrotas biežāk sastopamās problēmas pedagogu darbā, apzinātas bērnu vecāku un bērnu vajadzības integrācijas procesā Latvijā. Materiāls tiks izmantots pedagogu tālākizglītības procesā, piedāvājot atsevišķus risinājumus un izmantojamās metodes darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem un viņu ģimenēm.
Š. g. maijā un jūnijā piecos Latvijas reģionos tiks organizēti semināri par starpkultūru jautājumiem, iepazīstinot pedagogus ar izveidotajiem video materiāliem.
Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.valoda.lv.

Detalizēta informācija
Ērika Pičukāne
29590097

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.