<< VISI RAKSTI

Beidzies radošais seminārs – nometne „Esi draugs!”

„Manus jaunos draugus sauc Maksims, Jura, Amala, Sofija un vēl Marta, Žeņa, Niks un Marina, un vēl…” ar šādiem vārdiem un emocijām beidzās nometne „Esi draugs!”, kas no šī gada 17. līdz 21. martam norisinājās Rāmavas muižā.Nometnē piedalījās gan trešo valstu valstspiederīgie skolēni no Latvijas, gan skolēni, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda, gan skolotāji, kuri strādā multikulturālās klasēs, un bērnu vecāki. Visvairāk bērnu bija no Krievijas un Ukrainas: viņi kopā ar ģimenēm pārcēlušies uz dzīvi Latvijā pēdējā gada laikā. Bērni uzsvēra, ka Latvijā jūtas labi un atrast draugus nav grūti, bet ir ļoti nepieciešami vienaudži, kas palīdzētu mācīties latviešu valodu un ļautu ātrāk izprast bērnu un jauniešu dzīvi Latvijā, jo tā atšķiras no ikdienas Ukrainā, Krievijā, Gruzijā un citās valstīs.

Tāpēc ir milzīgs gandarījums par bērnu kopīgo darbošanos latviešu valodas nodarbībās, kurās latviešu bērni palīdzēja un iejutās skolotāju lomā, prieks par radošajām nodarbībām, kurās katrs varēja parādīt savas spējas neatkarīgi no valodas prasmes.

Praktisko nodarbību mērķis bija ne tikai apgūt jaunas prasmes un iemaņas, bet galvenokārt piedāvāt iespēju katram sevi pozitīvi novērtēt, jo nereti daļai skolēnu, kuri Latvijā iebraukuši nesen, nepietiekamas valodas prasmes dēļ skolā reizēm nākas saņemt zemāku vērtējumu, nekā ierasts.

Izvērtējot nometnē iegūto, skolēni kā galveno minēja jaunus draugus, jaunas prasmes un interesanti pavadītu laiku. Savukārt skolotāji kā ieguvumu atzina dabīgas integrācijas iespēju un mācību vidi, kur mācīšanās notiek, bērniem to pat nejūtot.

Radošais seminārs bija viena no Latviešu valodas aģentūras īstenotā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” aktivitātēm.

Plašāku fotogaleriju skatiet www.valoda.lv.

Detalizēta informācija

Liene Valdmane

22144144

Projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

 Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.