<< VISI RAKSTI

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgie vēlas apgūt latviešu valodu, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas sabiedrībā

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”.

Viena no plašākajām projekta aktivitātēm ir latviešu valodas apguves kursi dažādos Latvijas reģionos: Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī un Līvānos. Tiek organizēti četri 120 stundu valodas un integrācijas kursi un 120 stundu kursi naturalizācijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, katrā grupā valodu apgūs 20–25 dalībnieki (kopā 130 dalībnieku, kuri kursu noslēgumā būs sagatavoti valsts valodas prasmes pārbaudei vai naturalizācijas eksāmena kārtošanai).

Kursu dalībnieki Latvijā iebraukuši no Ķīnas, Ēģiptes, Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, Gruzijas un citām valstīm. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgie ir ļoti atsaucīgi un motivēti mācīties. Atbildīgā par projekta satura un metodikas jautājumiem Vineta Vaivade ir gandarīta par dalībnieku pozitīvo attieksmi: „Valodas apguvē pats galvenais ir patīkama emocionālā gaisotne un pozitīva mācību motivācija. Labākus mācību rezultātus palīdz sasniegt arī profesionāli pedagogi, kuri ir apguvuši jaunākās metodes un pieejas valodas apguvē darbam multikulturālā vidē.”

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek finansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.