Konkursa 1. kārtas jautājumi “Pasaule Latvijā, Latvija pasaulē”

 Komandu zināšanu pārbaude „Pasaule Latvijā un Latvija pasaulē”.

Lūdzu izvēlēties vienu no atbilžu variantiem un līdz 28. februārim atbildes atsūtiet uz e-pastu: velga.licite@valoda.lv.

Šeit var lejuplādēt 1. kārtas jautājumus. Pasaule Latvijā un Latvija pasaulē

4.martā mājaslapā www.sazinastilts.lv tiek paziņotas zinošākās komandas – 2. kārtas dalībnieki.

Vēlam veiksmi!

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas projekts „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”(Līguma Nr. IF/2012/1.a./1)

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Uzsākts projekts „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē”

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 11. februārī uzsākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest ilgtspējīgu un brīvi pieejamu video apmācību programmu pedagoģiskajam personālam saskarsmes un starpkultūru prasmju attīstīšanai un jaunu zināšanu apguvi par pieeju darbam starpkultūru vidē, strādājot ar trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm.

Projektā tiks īstenotas divas apakšaktivitātes, kas saturiski papildina viena otru. Vienā no apakšaktivitātēm tiks izveidots video apmācību materiāls – 10 praktiskas video lekcijas metodikas apguvei darbā ar trešo valstu pilsoņu bērniem un ģimenēm. Otrā aktivitātē piecos Latvijas reģionos tiks organizēti semināri par starpkultūru jautājumiem, iepazīstinot pedagogus ar izveidotajiem video materiāliem, praktiski aprobējot tos un diskutējot par efektīvākajām mācību metodēm.

Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.valoda.lv.

Projekta norises laiks: 2014. gada 11.februāris – 2014. gada 30.jūnijs.

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Pagarināts pieteikšanās termiņš: aicinām 7.–12. klašu skolēnus piedalīties erudīcijas konkursā

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”, jau otro gadu rīko un izsludina erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolu jauniešu komandām.

Pagājušajā gadā atsaucība bija ļoti liela – konkursam pieteicās 73 komandas no visas Latvijas. Šogad aicinām piedalīties 7.–12. klašu skolēnus un pārbaudīt savas spējas un talantus erudīcijas konkursā.

Konkursa mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, radoši pilnveidojot latviešu valodas prasmi, papildinot zināšanas par Latviju un pasauli, izkopjot sadarbības prasmes un sajūtoties piederīgiem Latvijai.

Konkursā var pieteikties 7.–12. klašu skolēnu komandas, kuru sastāvā ir 5 dalībnieki. Komandas kapteinim jābūt trešās valsts valstspiederīgajam vai cittautības skolēnam.

Konkurss notiks 5 kārtās ar finālsacensībām Rīgā š. g. maijā.

Nolikums 2014.

Konkursa pieteikuma veidlapa šeit.

Lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un atsūtīt to uz e-pastu agentura@valoda.lv ar norādi Konkursam. Pieteikuma termiņš pagarināts līdz 21. februārim.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 67201684 vai rakstiet uz e-pastu: velga.licite@valoda.lv

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas projekts

„Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”

(līguma Nr. IF/2012/1.a./1)