<< VISI RAKSTI

Aicinām skolēnus pieteikties nometnē „Esi draugs!”

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”.

Skolēnu brīvlaikā no 17. līdz 21. martam Rāmavas muižā (www.ramavasmuiza.lv) notiks projekta piedāvātā integrācijas nometne „Esi draugs!”. Nometnē skolēniem būs iespēja gan piedalīties radošās latviešu valodas apguves nodarbībās, gan darboties animācijas darbnīcā, veidojot filmiņu „Kādas ūdens lāses stāsts”, gan spēlēt erudīcijas un izziņas spēles. Tā būs iespēja iepazīt multikulturālu sabiedrību, pašam aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties. Nometnē tiks organizētas arī sarunas par kultūru dažādību, citādo, uzsverot kopīgo, cilvēkus vienojošo multikulturālā sabiedrībā.

Aicinām pieteikt trešo valstu valstspiederīgos un skolēnus no Latvijas dalībai nometnē līdz 2014. gada 10. martam. Dalība nometnē ir bez maksas, vietu skaits ierobežots. Pieteikumu ar skolēna vārdu, uzvārdu, vecumu, skolu un pārstāvēto valsti sūtīt uz e-pastu liene.valdmane@gmail.com.

Detalizēta informācija

Liene Valdmane

22144144

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek finansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

 

Comments are closed.