<< VISI RAKSTI

Uzsākts projekts „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē”

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 11. februārī uzsākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest ilgtspējīgu un brīvi pieejamu video apmācību programmu pedagoģiskajam personālam saskarsmes un starpkultūru prasmju attīstīšanai un jaunu zināšanu apguvi par pieeju darbam starpkultūru vidē, strādājot ar trešo valstu valstspiederīgo ģimenēm.

Projektā tiks īstenotas divas apakšaktivitātes, kas saturiski papildina viena otru. Vienā no apakšaktivitātēm tiks izveidots video apmācību materiāls – 10 praktiskas video lekcijas metodikas apguvei darbā ar trešo valstu pilsoņu bērniem un ģimenēm. Otrā aktivitātē piecos Latvijas reģionos tiks organizēti semināri par starpkultūru jautājumiem, iepazīstinot pedagogus ar izveidotajiem video materiāliem, praktiski aprobējot tos un diskutējot par efektīvākajām mācību metodēm.

Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.valoda.lv.

Projekta norises laiks: 2014. gada 11.februāris – 2014. gada 30.jūnijs.

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

Comments are closed.