Notikumi Ukrainā

Sekojot līdzi notikumiem Ukrainā,  neatkarības laukumā (ukraiņu valodā: Майдан Незалежності/ Maidan Nezalezhnosti), prātā nāk barikāžu laiks Rīgā 1991. gadā, kad, aizstāvot likumīgi ievēlēto Latvijas Republikas Augstāko Padomi un simboliski pieminot 13. janvārī PSRS karaspēka uzbrukumā Viļņas Televīzijas tornim kritušos lietuviešus, apmēram pus miljons Latvijas iedzīvotāju pulcējās manifestācijā Daugavmalā. Šaurajās Vecrīgas ielās tika veidotas barikādes, kuras demontēja jau pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas un atzīšanas 1992. gada nogalē, saņemot apstiprinājumu par Krievijas armijas izvešanas plāniem no Latvijas. Šogad apritēs arī 25 gadadiena, kopš Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji vienojās simboliskā „Baltijas ceļa” akcijā – miermīlīgā demonstrācijā, kurā cilvēki sadevās rokās un veidoja 600 km garu ķēdi, tādējādi apliecinot savu saliedētību ceļā uz trīs valstu neatkarību. Ko šie vēsturiskie notikumi mums māca šodien?
Cilvēku kopībā ir spēks! Protams, Rīgu un Kijevu atšķir gan politiskā situācija, gan vēsturiskais laiks, bet tās vieno cilvēku nesavtīga cīņa par ideāliem un vēlme pēc pārmaiņām. Vēsturē ir izšķiroši brīži, kad jāizvēlas par labu pārmaiņām vai jāsaglabā, apzinoties, ka šī izvēle ietekmēs nākamās paaudzes. Kāda būs Ukrainas un ukraiņu izvēle, to rādīs laiks.

Aicinām skolēnus pieteikties nometnē „Esi draugs!”

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”.

Skolēnu brīvlaikā no 17. līdz 21. martam Rāmavas muižā (www.ramavasmuiza.lv) notiks projekta piedāvātā integrācijas nometne „Esi draugs!”. Nometnē skolēniem būs iespēja gan piedalīties radošās latviešu valodas apguves nodarbībās, gan darboties animācijas darbnīcā, veidojot filmiņu „Kādas ūdens lāses stāsts”, gan spēlēt erudīcijas un izziņas spēles. Tā būs iespēja iepazīt multikulturālu sabiedrību, pašam aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties. Nometnē tiks organizētas arī sarunas par kultūru dažādību, citādo, uzsverot kopīgo, cilvēkus vienojošo multikulturālā sabiedrībā.

Aicinām pieteikt trešo valstu valstspiederīgos un skolēnus no Latvijas dalībai nometnē līdz 2014. gada 10. martam. Dalība nometnē ir bez maksas, vietu skaits ierobežots. Pieteikumu ar skolēna vārdu, uzvārdu, vecumu, skolu un pārstāvēto valsti sūtīt uz e-pastu liene.valdmane@gmail.com.

Detalizēta informācija

Liene Valdmane

22144144

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek finansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

 

Pavasaris tuvojas!

Septiņas nedēļas pirms Lieldienām senie latvieši atzīmēja Meteņus jeb Vastalāvi (aigavēņus). Meteņu dienā tika svinētas ziemas beigas un nākamā dienā – Pelnu dienā – sagaidīts pavasaris un jauns gads. Šajos svētkos tika ēsts un dzerts uz nebēdu, lai sāta sajūta nezūd vēl visu lielā gavēņa laiku – līdz pat Lieldienām. Ticējumi vēsta, ka šajā dienā latvieši  pievērsušies tādām sportiskām aktivitātēm kā vizināšanās no kalna ar ragaviņām, bluķa jāšanai ap māju un Lietuvēna dzenāšanai, savukārt citi gājuši budēļos un dziedājuši kaimiņiem bezkaunīgas dziesmas. Visus vienojis bagātīgi klātais galds, uz kura saimniece likusi gan pīrāgus, plāceņus, cūkas cepeti, gan arī brandavīna blašķi un alus ķipi. Un kā gan neliksi: ja viesus labi nemielos, tad jēri un kazlēni klibošot!

Arī šogad Latvijā 16. februārī atzīmēsim Meteņu dienu – pavasara gaidīšanas svētkus –, kad teiksim ardievas ziemai un turpināsim priecāties par katru klāt nākušo gaišo minūti un stundu. Piemēram, Rīgā Meteņus atzīmēs gan Brīvdabas muzejā, kur šogad notiks XV Starptautiskā masku tradīciju festivāla noslēgums, gan Grīziņkalnā un Kalnciema kvartālā, kur tiks organizēti tirdziņi, tradicionālās sadziedāšanās un danči.

Lai tie būtu Meteņi, Valentīndiena vai kādi citi svētki, svinēsim pavasara tuvošanos kopā!