Sākts projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”