<< VISI RAKSTI

Sākts projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un organizēt trešo valstu pilsoņiem kvalitatīvas adaptācijas programmas un pasākumus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un rosinātu līdzdalībai sabiedrības dzīvē, kā arī lai sekmētu uzņemošās sabiedrības pozitīvo attieksmi pret citādo.

Projekta laikā tiks turpināts un paplašināts līdz šim Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētajos projektos veiksmīgi iesāktais – tiks organizēts konkurss skolēniem „Saziņas tilts”, nometne Latvijas un trešo valstu valstspiederīgo bērniem un vecākiem, kā arī pilnveidoti latviešu valodas mācību resursi ar interaktīviem uzdevumiem un ikdienā nepieciešamu frāžu vārdnīcu, videointervijām, lasīšanas tekstiem. Visi izstrādātie materiāli būs pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv. Projekta laikā tiks organizēti 120 stundu valodas un integrācijas kursi un 120 stundu kursi naturalizācijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei.
Projekta norises laiks: 2013. gada 28. decembris — 2014. gada 30. jūnijs.

Detalizēta informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

29590097

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Comments are closed.