<< VISI RAKSTI

Projekts beidzas ar vērienīgu dāvinājumu pirmsskolas izglītības iestādēm

 Projekts

 “Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”

beidzas ar vērienīgu dāvinājumu pirmsskolas izglītības iestādēm un interaktīvas spēles latviešu valodas apguvei izstrādi

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 3. janvārī sāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs. Projekta laikā tika turpināts un paplašināts līdz šim Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētajos projektos veiksmīgi iesāktais.

Īstenojot projektu Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs,–

1)     izdots mācību līdzekļu komplekts 5 līdz 7 gadus veciem bērniem „Latvija drauga acīm”, kas tika dāvināts visām Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm (3500 eks.);

2)     izveidota interaktīva spēle latviešu valodas apguvei „Valodiņa”, kas brīvi pieejama Latviešu valodas aģentūras mājaslapas www.valoda.lv sadaļā „Māci un mācies latviešu valodu”. Spēlē ietvertās 10 tēmas saistītas ar mācību komplektā „Latvija drauga acīm” aplūkotajiem jautājumiem, paplašinot, nostiprinot un pārbaudot apgūto 3 valodas līmeņos – sākot no burta un vārda līdz radošiem valodas uzdevumiem.

Projekta norises laikā notikuši:

1)     5 semināri pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, iepazīstinot ar projektā izstrādātajiem materiāliem 100 pirmsskolas skolotājus 5 Latvijas reģionos;

2)     5 diskusijas pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijai.

Nozīmīgākā atziņa, kas gūta projekta izpildes laikā un kas nosaka veiksmīga integrācijas procesa norisi, kā arī raksturo šā brīža situāciju Latvijā, vienlaikus iezīmējot turpmāk nepieciešamās darbības, – trešo valstu valstspiederīgo bērni Latvijas pirmsskolas izglītības sistēmā iekļaujas bez nopietnām problēmām. Sarežģījumi un pārpratumi rodas situācijās, ja bērnu vecāki neizprot integrācijas nozīmi, nesekmē vai pat traucē tās norisei. Atbalstam vecākiem (ne tikai trešo valstu valstpiederīgo, bet arī citu pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecākiem) ir izšķiroša nozīme veiksmīgas integrācijas procesa īstenošanā.

Analizējot pedagogu gatavību darbam ar trešo valstu valstspiederīgo bērniem, jāsecina, ka pirmsskolas izglītības skolotāji, organizējot dažādus starpkultūru pasākumus, bērnus iesaista pirmsskolas izglītības sistēmā; taču pedagogiem ir nepieciešams metodisks atbalsts, ka arī jāpaplašina pedagogu zināšanas par dažādām kultūrām.

Detalizēta informācija:

Ērika Pičukāne

29590097

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda

2011. gada programmas projekts

„Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu

bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”

(līguma Nr. IF/2011/2./2)

Comments are closed.