<< VISI RAKSTI

Beidzas projekts „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”

Latviešu valodas aģentūra 2012. gada 19. decembrī sāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai” īstenošanu. Projekta laikā tika turpināts un paplašināts līdz šim Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētajos projektos veiksmīgi iesāktais.

Īstenojot projektu „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”,–

1)     izveidoti raidījumi latviešu valodas apguvei „Tofiks mācās latviešu valodu” un ieteikumi video formātā vecākiem, kā palīdzēt bērniem apgūt valodu – materiāli tiek izplatīti Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs, pasākumu laikā vecāku klubos, atvērto durvju dienās u. c.;

2)     ar interaktīviem uzdevumiem, videointervijām, videoekskursijām, lasīšanas tekstiem papildināti latviešu valodas apguves elektroniskie resursi. Materiāli brīvi pieejami www.sazinastilts.lv.

Projekta norises laikā

1)        15 dalībnieki apguvuši latviešu valodu 120 stundu valodas un integrācijas kursos;

2)        15 dalībnieki sagatavoti naturalizācijai 120 stundu naturalizācijas kursos;

3)        pēc brīvprātības principa iesaistīti un tālākizglītoti 15 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studenti.

Lielu atsaucību ieguva projekta laikā organizētais

1)           konkurss „Saziņas tilts”, kurā piedalījās 73 Latvijas skolu komandas,

2)           nometne „Atvērsim vārtus”, kurā iesaistījās 30 Latvijas un trešo valstu valstspiederīgo bērni, vecāki un pedagogi.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne uzsver: „Veiksmīga integrācija ir iespējama tikai tad, ja abas puses – trešo valstu valstspiederīgie un Latvijas sabiedrība – sadarbojas. Integrācija ir nepārtraukts process, un tā sākas ikdienas situācijās darbavietās, skolās, publiskos pasākumos. LVA īstenotajā projektā organizētie pasākumi un aktivitātes, kas paredzētas demokrātiskas līdzdalības stiprināšanai, radīja iespējas trešo valstu valstspiederīgajiem integrēties un būt atbildīgiem par valsti, kurā viņi dzīvo.”

Detalizēta informācija

Ērika Pičukāne

29590097

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas projekts

„Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai” (Līguma Nr. IF/2011/1.a./2, 14.01.2013.)

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Comments are closed.