<< VISI RAKSTI

Pasākums „Daudznacionālās saziņas tiltu veidojot” – labās prakses piemēri integrācijas īstenošanā valstī

Pasākums „Daudznacionālās saziņas tiltu veidojot” – labās prakses piemēri integrācijas īstenošanā valstī.

Latviešu valodas aģentūra šī gada 16. maijā Latviešu biedrības namā pulcināja vienkopus ārvalstu vēstniecību pārstāvjus, Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas, kā arī Latvijas nacionālo kultūras biedrību un projekta sadarbības skolu pārstāvjus. Klātesošie tika informēti par Latviešu valodas aģentūras izstrādātajiem materiāliem latviešu valodas sekmīgai apguvei, kas veidoti, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”.
Latviešu valodas mācību līdzekļu klāsts papildināts ar jauniem mācību materiāliem interviju, video ekskursiju, mācību raidījumu formā. Visi materiāli tiks ievietoti portālā www.sazinastilts.lv.
Sakām lielu paldies mācību raidījumu „Tofiks mācās latviešu valodu” tapšanā iesaistītajām skolām: Azerbaidžāņu sestdienas skolai, Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolai, Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolai, Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolai un Ventspils Vakara vidusskolai, kā arī Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrībai. Paldies par līdzdalību Polijas Republikas vēstniecībai Latvijā (īpaši vēstniecības 1. sekretāram Aleksandram Česnovskim), Baltkrievijas Republikas vēstniecībai Latvijā (īpaši vēstniecības speciālistei kultūras, zinātnes un komunikācijas jomā Kristīnei Barkovskai), kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei Izglītības departamenta direktorei Evijai Papulei un Kultūras ministrijas pārstāvjiem.


Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas projekts

„Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai” (Līguma Nr. IF/2011/1.a./2, 14.01.2013.)

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Comments are closed.