<< VISI RAKSTI

Pasākums „Daudznacionālās saziņas tiltu veidojot!”

Latviešu valodas aģentūra un
tās īstenotā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguves pieejamība veiksmīgai saziņai, integrācijai un naturalizācijai”

sadarbības skolas
Azerbaidžānu sestdienas skola
Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola
Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola
Ventspils vakara vidusskola

aicina piedalīties pasākumā

„Daudznacionālās saziņas tiltu veidojot!”

Pasākums notiks
2013. gada 16. maijā
plkst. 15.00

Latviešu biedrības nama
Kluba zālē (2.stāvā)
Merķeļa ielā 13, Rīgā

Kontakpersona Ērika Pičukāne. Tālr. 67350764, erika.picukane@valoda.lv

Comments are closed.