<< ALL POSTS

(LV) Sākta projekta „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs” īstenošana

Comments are closed.