<< VISI RAKSTI

Sākta projekta „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs” īstenošana

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 3. janvārī sākusi īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir sniegt pedagoģisko un metodisko atbalstu tiem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kas bērniem māca latviešu valodu – pedagogi varēs papildināt savas profesionālās prasmes, tajā skaitā pilnveidot starpkultūru dialoga prasmes.

Projekta laikā atbilstoši pedagogu vajadzībām tiks precizēta un aktualizēta mācību programma un pilnveidoti mācību un mācību metodiskie materiāli, kas izstrādāti, īstenojot projektu „Adaptācijas programmu un materiālu izveide trešo valstu valstspiederīgo bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem” (2009.gadā). Pedagogu profesionālās pilnveides kursos plānots iesaistīt 100 pirmsskolas skolotājus 5 Latvijas reģionos. Šie pedagogi, ikdienā sadarbojoties ar saviem kolēģiem, dalīsies apgūtajās zināšanās un pieredzē par to, kā veiksmīgāk, interesantāk un efektīvāk mācīt latviešu valodu trešo valstu valstpiederīgajiem bērniem.

Projekta norises laiks: 2013. gada 3. janvāris–2013. gada 30. jūnijs.

Comments are closed.