Par portālu „Saziņas tilts”

Informatīvi izglītojošais portāls „Saziņas tilts” paredzēts trešo valstu valstspiederīgo jauniešiem, lai apgūtu latviešu valodu un iegūtu aktuālo informāciju, tādējādi īstenojot veiksmīgu integrāciju Latvijā.