AKTUALITĀTES

Latviešu valodas apguve – integrācijai un iesaistei darba tirgū

27.09.2023.

2023. gada augustā sākās Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05).

Šobrīd deviņas grupas sākušas nodarbības gan klātienē, gan attālināti.

Skolotāji atzinīgi novērtē digitālos mācību materiālus, kas ir pieejami Latviešu valodas aģentūras vietnē “Māci un mācies” (https://maciunmacies.valoda.lv/). Katram skolotājam ir sava mācību metodiskā pieeja, organizējot latviešu valodas apguves procesu. Mācību metožu un darba formu izvēli ietekmē gan kursantu iepriekšējā mācīšanās pieredze, izcelsmes valsts izglītības tradīcijas un arī valodas apguvēja profesionālā ievirze.

Pedagogi ne tikai palīdz kursu dalībniekiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudījumam, bet arī iepazīstina valodas apguvējus ar Latvijas tradīcijām un paražām. Savukārt latviešu sarunvalodas klubos dalībnieki nostiprina runātprasmi, satiekas un diskutē par dažādiem jautājumiem.

Novēlam skolotājām būt radošām un valodas apguvējiem – ieinteresētiem!

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

 

Vēlies parunāt latviski? Esi trešās valsts pilsonis?

10.08.2023.

Gaidīsim Tevi latviešu valodas sarunu klubā ,,Parunāsimies!”

Nodarbībās apgūsim komunikācijas prasmes, diskutēsim par dažādiem interesantiem jautājumiem un darīsim to kopā, nebaidoties izteikties! Ir nepieciešama tikai vēlme runāt latviski.

Gaidīsim Tevi Rīgā, Lāčplēša ielā 75-1 B. (tālr. 29180450)

Valodas klubs: A latviešu valodas prasmes līmeņa apguvējiem un runātājiem (iesācējiem)

no plkst. 17.00–18.30.

1. 04.09.2023.
2. 18.09.2023.
3. 02.10.2023.
4. 16.10.2023.
5. 30.11.2023.
6. 13.11.2023.

 

Valodas klubs: B latviešu valodas prasmes līmeņa apguvējiem un runātājiem

(resp., tiem, kas jau ir apguvuši A valodas prasmes līmeni) no plkst. 17.00–18.30.

1. 11.09.2023.
2. 25.09.2023.
3. 09.10.2023.
4. 23.10.2023.
5. 06.11.2023.
6. 20.11.2023.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

Ви хочете говорити латиською? Ви громадянин третьої країни?

Ласкаво просимо до латиського розмовного клубу «Let’s talk»!

У нашому розмовному клубі ви вдосконалите навички спілкування латиською мовою, обговорите різноманітні цікаві теми і, що важливо – зробите це разом, не боячись висловитися латиською! Все, що вам потрібно, це бажання говорити латиською!

Ми чекатимемо вас у Ризі, вулиця Лачплеша 75 – 1б (тел. 29180450).

Мовний клуб: Рівень – для початківців.

Час: 17:00-18:30

1. 04.09.2023.
2. 18.09.2023.
3. 02.10.2023.
4. 16.10.2023.
5. 30.11.2023.
6. 13.11.2023.

Мовний клуб: B level – для слухачів, які вже закінчили курси A level.

Час: 17:00-18:30

1. 11.09.2023.
2. 25.09.2023.
3. 09.10.2023.
4. 23.10.2023.
5. 06.11.2023.
6. 20.11.2023.

Do you want to speak Latvian? Are you a third country national?

You are welcome to Latvian conversation club “Let’s talk”!

In our conversation club you will improve Latvian language communication skills, discuss various intresting topics and, what is important – do it together without feair of expressing yourself in Latvian! All you need is the will to speak Latvian!

We will be waiting you in Riga, Lacplesa streel 75 – 1B. (tālr. 29180450)

Language club: A level – for beginners .

Time: 17:00-18:30

1. 04.09.2023.
2. 18.09.2023.
3. 02.10.2023.
4. 16.10.2023.
5. 30.11.2023.
6. 13.11.2023.

Language club: B level – for learners who already completed A level courses.
Time: 17:00-18:30

1. 11.09.2023.
2. 25.09.2023.
3. 09.10.2023.
4. 23.10.2023.
5. 06.11.2023.
6. 20.11.2023.

 

 

Projekts „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4”

01. 08. 2023.

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05) mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un daudzveidīgu trešo valstu pilsoņu latviešu valodas apguvi turpmākajai izglītībai, ikdienas saskarsmei un darba tirgus vajadzībām.

Projektā ir paredzēts turpināt iesākto un organizēt latviešu valodas kursus visiem zināšanu līmeņiem kopskaitā vismaz 500 trešvalstniekiem. Valodas kursi tiks rīkoti ne tikai Rīgā, bet arī reģionos (pēc pieprasījuma). Kursu noslēgumā 330 personām tiks sniegta iespēja bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi.

Mācību procesā tiks izmantoti mūsdienīgi mācību materiāli, ko izstrādājusi Latviešu valodas aģentūra; visi kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar brīvpieejas materiāliem tīmekļvietnē www.valoda.lv un tās apakšvietnēs. Daudzi materiāli tiks pielāgoti attālinātām mācībām.

Aicinām pieteikties latviešu valodas kursiem, gaidīsim pieteikumus https://ej.uz/iac_valoda_ukraiņiem. Informācija par grupu norises laikiem būs pieejama ap 20.08.2023. To varēs saņem rakstot šeit vai zvanot 26367166!

Запрошуємо записуватися на курси латиської мови, чекаємо на заявки

valoda_ukraineņim. Інформація про час роботи груп буде доступна приблизно 20.08.2023. Ви можете отримати, написавши на gunitag@gmail.com або зателефонувавши за номером 26367166!

The Latvian language agency invites you to apply for Latvian language courses. Application form is available here.

Information about the schedule will be available on 20.08.2023., For detailed information please write to gunitag@gmail.com or call 26367166!

Visas projekta aktivitātes ir bez maksas, kursu apmeklētāji tiks nodrošināti arī ar LVA mācību materiāliem un mācību procesam nepieciešamajām kancelejas precēm.

Projekta budžets – 691 434,00 EUR.

Projekta vadītāja – Ērika Pičukāne.

Projekta finansējums: PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

Informācija un pieteikšanās dalībai latviešu valodas apguves kursos un projekta pasākumos, zvanot uz tālruni 67350764 vai rakstot uz e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv.

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 4” (PMIF/13.2./2023/1/05).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodā ar Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējumu.

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764